full screen background image

Astăzi începe admiterea la UMF Iași. Sunt disponibile peste 700 de locuri bugetate

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași organizează, în perioada 16-21 iulie, înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de licență. Înscrierea se va desfășura pe două etape: completarea formularului de înscriere online (termen limită 21 iulie 2018, ora 11.00) și depunerea dosarului de înscriere la centrele amenajate pentru fiecare facultate (16-20 iulie 2018, în intervalul orar 9-14, 21 iulie 2018, în intervalul orar 9-12).

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca UMF din str. Vasile Alecsandri nr 7, unde pot completa aceste formulare: 16-20 iulie 2018, în intervalul orar 9-13 și pe 21 iulie 2018, în intervalul orar 9-11.

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere a rămas aceeași. Astfel, pentru specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Asistență Medicală Generală candidații trebuie să plătească 350 de lei. La specializările Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, taxa este de 250 de lei, iar pentru specializarea Bioinginerie viitorii studenți trebuie să plătească 150 de lei.

Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași vor concura pe 722 de locuri bugetate distribuite astfel:
– 298 la Medicină,
– 55 la Asistență Medicală Generală,
– 10 la Nutriție și Dietetică,
– 89 la Medicină Dentară,
– 33 la Tehnică Dentară,
– 99 la Farmacie,
– 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
– 64 la Bioinginerie Medicală.

În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 22 de locuri, 6 locuri pentru romi și 17 locuri pentru români de pretutindeni.
Numărul de locuri cu taxă în lei este de 613, iar pentru studenții internaționali sunt 698 de locuri pe cont propriu valutar. În acest an, în premieră, pentru studenții internaționali, sunt scoase la concurs 45 de locuri la specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare – în limba engleză.

Concursul de admitere va avea loc pe data de 25 iulie, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordine descrescătoare a mediei. Nota obținută la testul grilă va avea o pondere de 90%, iar media de la Bacalaureat, 10%.

Pentru perioada admiterii, UMF Iași pune la dispoziție locuri de cazare în căminul E5. Tariful de cazare este de 50 de lei/ zi.  Cererile de cazare se depun la Serviciul Facilități studenți (str. Gheorghe Asachi, nr.14, Camin E5, parter) în perioada înscrierilor pentru concursul de admitere (16-21 iulie), în intervalul orar 9 – 15.00.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:
– cererea de înscriere
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limbă, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română.
o Document eliberat de CNRED/MEN care atestă că diploma de Bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență.
o Candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016), precum și adeverință din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă;

– La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.
– certificat de naștere, în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere;
– certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere;
– adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”;
– 3 fotografii tip buletin de identitate/pașaport;
– chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

Alina BATCU

ComentariiLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Introduceti numerele afisate *