full screen background image

Măsuri pentru soluționarea unor probleme apărute în practica achizițiilor publice

Distribuie

achizitii publice     Guvernul a modificat normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, pe de o parte pentru soluționarea unor probleme ridicate, în mod constant, în practica achizițiilor publice, iar, pe de altă parte, pentru eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante. În acest sens, Executivul a adoptat o Hotărâre care modifică și completează HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006.

O serie de modificări incluse în actul normativ urmăresc clarificarea unor situații încă nereglementate sau reglementate insuficient și vizează următoarele aspecte:

1. În cazul rezilierii contractului de achiziție publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii. Un exemplar al acestui document constatator se va încărca în SEAP și va putea fi vizualizat de toți cei interesați. În vechea legislație nu exista obligativitatea încărcării documentului în SEAP.

– Documentul constatator se întocmește în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligații:

– Să elibereze un exemplar operatorului economic și

– Să depună un exemplar la dosarul achiziției publice.

– O copie a documentului constatator se publică în SEAP.

2. Se introduce posibilitatea ofertantului de a corecta propunerea financiară și propunerea tehnică, astfel:

– Ofertantul  are posibilitatea să corecteze elementele propunerii financiare, ca urmare a unor erori aritmetice;

– Fără a fi afectat prețul prevăzut în propunerea financiară, corectarea abaterilor tehnice minore au fost limitate, ca urmare a răspunsului din partea pieței din domeniul achizițiilor publice, la maximum 1% din prețul total al ofertei;

– Ofertantul are posibilitatea să modifice propunerea tehnică ca urmare a existenței unor abateri tehnice minore, care au la bază erori materiale evidente și care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte.

De asemenea, actul normativ adoptat astăzi include măsuri de flexibilizare și de reducere a birocrației în domeniul achizițiilor publice, între care:

– Introducerea interdicției, pentru autoritatea contractantă, să folosească calificarea și expertiza personalului desemnat să realizeze activitățile cuprinse în contract, ca parte a procesului de calificare și selecție în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.

– Atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerințe de calificare legată de capacitatea tehnică și/sau profesională sau situația economică și financiară, se introduce posibilitatea ca acesta să invoce susținerea acordată de unul sai mai mulți terți. Capacitatea terțului/a terților urmează a fi cumulată cu cea a ofertantului/candidatului în ceea ce privește cerința.

– În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, se introduce obligația ca angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat, să garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acestea. Obligativitatea este introdusă pentru situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.

Modificările și completările aduse prin acest act normativ fac parte din setul de măsuri luate în aplicarea recomandărilor Comisiei Europene privind întărirea sistemului achizițiilor publice.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul www.anrmap.ro la

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/pHG_modif_HG_925_2006_18+08+2015+de+la+Bogdan.pdf/c453f0e6-c68c-490c-82f6-8c9543b18b0e

 

VivaFM – Live Your Music! » Național

Comentarii

ARTICOLE ASEMANATOARE
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza